AdBlue

AdBlue to Wodny Roztwór Mocznika (Auqueous Urea Solution), którego używa się w celu redukcji emisji tlenków azotu (NOx) w spalinach samochodów i maszyn wyposażonych systemem SCR (Selektywna Redukacja Katalityczna). Prawie wszyscy najwięksi producenci silników stosują tę technologię w celu spełniania wymogów nowej legislacji w zakresie emisji tlenków azotu (NOx).

AdBlue konwertuje szkodliwe NOx ze spalin silnika wysokoprężnego na nieszkodliwy azot i parę wodną, co w znacznym stopniu ogranicza emisję tlenków azotu (NOx), stanowiących główne źródło zanieczyszczenia atmosferycznego i powodujących powstawanie smogu w miastach.

AdBlue jest 32.5% roztworem wysokiej czystości mocznika w wodzie zdemineralizowanej, który jest nietoksyczny, bezwonny i bezbarwny, a także bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. AdBlue nie jest niebezpieczną substancją, ponieważ nie jest łatwopalny ani wybuchowy. Nie jest to paliwo, ani dodatek do paliwa i musi być wlewany do osobnego zbiornika AdBlue zamontowanego w pojeździe. AdBlue należy uzupełnić, gdy zasygnalizuje to odpowiednia kontrolka na desce rozdzielczej. Tankuje się go w podobny sposób jak paliwo ze specjalnie oznakowanych, przeznaczonych do tego celu dystrybutorów.

Lista stacji_z_AdBlue.pdf

Zamknij

Zmień język