Ekologiczne rozwiązania na stacjach Circle K

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby zwiększyć komfort korzystania z naszych usług i zoptymalizować naszą witrynę.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij cookies, sprawdzić wykaz plików cookies wykorzystywanych w serwisie www.circlek.pl oraz jak zarządzać nimi za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się jakie dane gromadzimy.

Zgadzam się

Ekologiczne rozwiązania na stacjach Circle K

Na stacjach Circle K paliwo przechowane są w dwuściankowych zbiornikach wyposażonych w elektroniczne czujniki monitorujące ich wnętrze i otoczenie. Mamy pewność, że na każdym etapie dystrybucji – od rafinerii do baku samochodu - jakość naszego paliwa jest na najwyższym poziomie.

Rozwiązania ekologiczne na stacjach Circle K
Zasadniczym celem, jaki stawia sobie nasza firma przy projektowaniu, budowie i eksploatacji stacji paliw jest ochrona środowiska. Firma stosuje nowoczesne rozwiązania techniczne, w maksymalny sposób zabezpieczające środowisko naturalne (grunt, wodę, powietrze, wody gruntowe). Nasze stacje paliw są zazwyczaj otoczone drobnymi formami architektonicznymi i zielenią.
Do standardowych rozwiązań stosowanych w zakresie ochrony środowiska na naszych stacjach należą:

•    Wyprofilowany teren
Cały teren stacji paliw, a szczególnie stanowiska tankowania, jest wyprofilowany w taki sposób, że ewentualne resztki rozlanego na skutek jakiegoś zdarzenia losowego paliwa, spływają do studzienek, które są połączone z separatorami ropopochodnych, skąd oczyszczone ścieki spływają do kanalizacji

•    Separatory
Aby uniemożliwić dostawanie się nieczyszczonych wód opadowych odpływających z terenu stacji oraz wód z myjni samochodowej do kanalizacji lub bezpośrednio do gruntu, stosujemy separatory. Są to separatory olejów i benzyn, działające na zasadzie mechanicznej. Posiadają one atesty firm zachodnich, polskich instytutów naukowych oraz odpowiadają normie DIN 1999.

•    Dwuściankowe zbiorniki i elektroniczny monitoring wycieków
W celu zabezpieczenia gruntu i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem stosujemy ekologiczne zbiorniki paliw o podwójnych ścianach wyposażone w elektroniczny monitoring wycieków sygnalizujący ewentualne pojawienie się oparów lub przecieków paliwa w przestrzeni między ściankami. Producent ekologicznych zbiorników stosuje system zapewnienia jakości ISO 9001. Dodatkowo stosujemy również systemy paliwowe z rur elastycznych polietylenowych ze specjalną wykładziną wewnętrzną z tworzywa sztucznego, która tworzy nieprzepuszczalną barierę chemiczną.

•    Zamknięty system odsysania oparów i "wahadło gazowe"
Aby zapobiec zanieczyszczaniu atmosfery oparami paliw, stosujemy na naszych stacjach dystrybutory paliw z  systemem odsysania oparów paliw podczas tankowania paliwa do baku samochodów i ich zwrotem do zbiorników podziemnych oraz tzw. wahadło gazowe polegające na tym, że  podczas napełniania zbiorników magazynowych na stacji paliw z cysterny samochodowej, opary paliw w zbiornikach wypychane są przez zlewane paliwo i kierowane przez odpowiedni rurociąg z powrotem do cysterny (zamknięty system powrotu oparów).

•    Szczelne stanowisko zlewowe
Każda stacja Statoil jest wyposażona w szczelne stanowisko zlewowe, w postaci betonu szczelnego,  zabezpieczające przed ewentualnym rozlaniem paliwa do gruntu. 
Paliwo jest zlewane do zbiorników, poprzez skrzynię zlewową, gdzie są doprowadzone rury spustowe, zaopatrzone w przezroczyste szklane końcówki  umożliwiające stałą kontrolę przepływającego paliwa.

•    Zawór przeciwprzepełnieniowy
Po podłączeniu rury spustowej z cysterny do stanowiska zlewowego i podczas napełniania paliwem następuje podniesienie poziomu paliwa w zbiorniku do założonego określonego poziomu (98% pojemności zbiornika), przy którym  następuje automatyczne zablokowanie rury zlewowej, poprzez zamontowany na niej zawór przeciwprzepełnieniowy. 

•    Piezometry
Piezometry instalowane na stacjach Statoil umożliwiają stałą kontrolę czystości wód podziemnych.

Na każdej stacji Circle K oferujemy gwarantowaną, wysoką jakość paliw.

Niezmienna jakość na wszystkich stacjach

Wszystkie nasze paliwa spełniają normy określone przez Polski Komitet Normalizacyjny co zapewnia komfort jazdy oraz bezpieczeństwo i właściwą pracę silnika. Co więcej, niektóre parametry naszych paliw przewyższają obowiązujące normy, co dodatkowo może podnosić sprawność silników samochodowych.

Kontrola gwarancją najwyższej jakości
Systemowi monitorowania jakości paliw płynnych, realizowanemu obecnie przez J.S. Hamilton Poland Ltd., podlegają wszystkie rodzaje paliw: benzyny (Suprema 98, Eurosuper 95), oleje napędowe (DieselGold, SupraDiesel) i LPG w całej sieci stacji Statoil w Polsce. Kontrolerzy sprawdzają również poprawność wydawania paliw przez dystrybutory. Każdego roku na stacjach Statoil na terenie całego kraju przeprowadzanych jest kilkaset wizyt kontrolnych, w ramach, których realizowanych jest ponad 500 analiz jakościowych naszych paliw.

Surowe zasady transportu i magazynowania
Jako doświadczony dostawca paliw wiemy, że na utrzymanie jakości paliwa wpływa sposób jego transportowania i przechowywania na stacji. Dlatego ściśle przestrzegamy zasad transportu wypracowanych dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na rynkach skandynawskich i w Polsce. Nasze paliwa są przewożone tylko przez doświadczone i sprawdzone firmy.

Zamknij

Zmień język