Formularz - Faktura VAT z automatu


Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-603) przy ul. Puławskiej 86 w celach marketingowych. Oświadczam, iż jestem świadomy przysługującego mi prawa do dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.

Jeżeli do tej pory nie mieli Państwo okazji skorzystać z oferty stacji Statoil 1-2-3, wypełnienie powyższego formularza umożliwi wprowadzenie danych adresowych Państwa firmy do bazy klientów Statoil i umożliwi tankującemu odbieranie faktur VAT bezpośrednio z automatycznych terminali dostępnych na stacjach Statoil 123.

W tym celu prosimy wypełnić poszczególne rubryki formularza zwracając szczególną uwagę na pola obowiązkowe do wypełnienia.

Po upewnieniu się, że wprowadzone dane są poprawne prosimy nacisnąć przycisk
< Wyślij >, najpóźniej w ciągu 48 h dane zostaną zapisane w bazie danych klientów Statoil.

Formularz służy wyłącznie do wprowadzenia danych do bazy po raz pierwszy. Aktualizacja danych już wprowadzonych do bazy nie jest możliwa przy użyciu tego formularza. W celu aktualizacji danych należy odwiedzić najbliższą stację Statoil lub Statoil 123 i tam zwrócić się do obsługi z wnioskiem o aktualizację danych w systemie.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie ofertą stacji Statoil 123 i zapraszamy do korzystania z naszych usług.



Jeśli chcą Państwo otrzymywać faktury zbiorcze, prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego (przycisk niżej) lub kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Zamknij

Zmień język