Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny Biznes jest integralną częścią wpisaną w strategię firmy Circle K Polska Sp. z o.o.

W swojej działalności biznesowej kierujemy się zasadami etyki. Odpowiedzialny Biznes w Circle K Polska Sp. z o.o. definiujemy w takich obszarach jak: bezpieczeństwo pracy, pracownicy, etyka, wsparcie społeczności, zarządzanie ryzykiem. Decyzje biznesowe podejmujemy zachowując równowagę pomiędzy interesem firmy a interesem społecznym, mając przy tym na uwadze środowisko naturalne. Poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych oraz działanie w sposób przejrzysty i transparentny jest dla nas priorytetem. Poprzez wsparcie wielu projektów społecznych, staramy się budować trwałe relacje ze społecznościami lokalnymi, w których działamy.

  • Tworzymy stanowiska pracy i umożliwiamy rozwój
  • Szanujemy i akceptujemy różnorodność naszych pracowników pod względem kulturowym, rasowym, religijnym itp.
  • Wspieramy inicjatywy związane z bezpieczeństwem drogowym
  • Wspieramy niepełnosprawnych

Zamknij

Zmień język